Czym zajmuje się psychologia pracy?

Psycholożka w swoim gabinecie

Ogólnie rzecz biorąc psychologia pracy wcale nie jest jedną z wielorakich, wąskich rodzajów specjalizacji wyszczególnianych w ramach psychologii stosowanej. Obecnie można mówić o naprawdę bardzo szeroki rozpowszechnieniu tej dziedziny, co wiąże się z faktem, iż zapotrzebowanie na terapeutę zawodowego rośnie z miesiąca na miesiąc. Powód? Jest ich sporo, a na pewno nie jeden.


Przede wszystkim wiąże się to z faktem, że coraz modniejszym zabiegiem okazuje się kształtowanie relacji pracowniczych wewnątrz dużych korporacji po to, aby zadbać o pozytywne relacje między ludźmi zatrudnionymi na różnych szczeblach i na rozmaitych rodzajach stanowisk. W ten sposób wszyscy przebywający w danym środowisku zawodowym będą pracować sprawniej, szybciej i będą lepiej zorganizowani. W konsekwencji generalnej przełoży się to zwłaszcza na efektywność oraz wydajność pracy. W praktyce jest to równoznaczne z tym, że psychologia pracy poprawia organizację wewnątrz firmy. Musimy również nadmienić, że zakres psychologii w tym wymiarze jest na tyle szeroki, że w zasadzie śmiało można mówić o indywidualnej terapii, bo każde szkolenie opiera się na zupełnie innym podejściu do każdego szkolonego czy każdej trenowanej grupy. Coach okazuje się przewodnikiem, który ma na celu złagodzenie nieporozumień, wyjaśnienie ich, pełniąc rolę swego rodzaju pośrednika w zatargach i kłótniach, czy tez negocjatora. Ponadto jest to zawód, który może przyczynić się do tego, ażeby poprawić relacje między pracownikami a także co za tym idzie uprzyjemnić im pracę codzienną, jak również przyczynia się w dużym stopniu do tego, że spada presja, czy też kształtuje się mniejszy stres.

Artykuł dzięki: