Historia psychologii pracy

Psycholożka pracy w gabinecie

W obrębie psychologii wyróżnia się wiele jej dyscyplin, z czego do tak zwanych dyscyplin głównych koniecznie zaliczyć trzeba między innymi bardzo obszerny dział jakim jest psychologia stosowana. Generalnie rzecz biorąc warto jest nadmienić, iż ten wariant psychologicznej nauki posiada dalszy wewnętrzny podział, w tym między innymi na standardową, powszechną dzisiaj i bardzo popularną psychologię pracy, określaną nierzadko także pojęciem psychologii zawodowej. Jej funkcjonowanie okazuje się być bardzo szeroką dyscypliną jeśli chodzi o zalety z niej wynikające. Na czym opiera się psychologia pracy i kiedy została ona stworzona?
Istrustracja przedstawia podział mózgu z punktu widzenia spychologii
W kontekście psychologii pracy mówi się o nauce, jaka prosperuje prawdopodobnie już od samego początku działań realizowanych w ramach pierwszej wojny światowej. W takim przypadku właśnie zaczęto tworzyć podwaliny dzisiejszej psychologii pracy, ponieważ tak badano i testowano w pewnym sensie żołnierzy. W grę wchodzi zwłaszcza fakt, iż wiąże się to z tradycją oraz dawniej wykształconymi metodami i technikami psychologicznymi. Należy mieć na względzie fakt, że psychologia łączy socjologię, a także przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje i wartości oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Jest to ważny element psychologii stosowanej, który opiera się na wykorzystaniu w całości teoretycznych badań i analiz do tego, ażeby w praktyce przekładać je na rozwiązywanie współczesnych problemów ludzi ze środowisk zawodowych i wywodzących się z różnorakich typów podmiotów pracy. Warto nadmienić, że psychologia pracy opiera się także na normowaniu, łagodzeniu i stabilizowaniu kontaktów i relacji między personelem.
Artykuł dzięki: