Osobowość pracownika a psychologia pracy

Afroamerykanin z wizytą u swojego psychologa

Jeżeli w jednym środowisku zawodowym zejdzie się mnóstwo zupełnie odmiennych od siebie, często także i skrajnie zróżnicowanych cechami osobowościowymi, pracowników, nie powinno dziwić, iż robi się między nimi charakterystyczna bariera, a to prowadzi prędzej czy później do różnorodnych nieporozumień oraz do wielorakich zatargów. Warto zatem zwrócić uwagę na fakt, że osobowości pracowników nie da się zmienić, ale na to co dzieje się po połączeniu tych wszystkich cech personalnych w obrębie jednego organizmu firmowego jak najbardziej można mieć wpływ. W głównej mierze w grę wchodzi tu przede wszystkim psychologia pracy, jaka jest ważną dyscypliną wiedzy jednoznacznie pozwalającą na to, ażeby teoretyczne zupełnie analizy i interpretacje z zakresu tak zwanej psychologii stosowanej przenieść bezpośrednio do praktyki i w konsekwencji tego zdecydować się na kształtowanie relacji międzyludzkich pomimo wyraźnych różnic wiążących się z osobowościowymi i personalnymi cechami każdego zatrudnionego w danym przedsiębiorstwie pracownika.

Mężczyzna pogrążony w depresji
Ogólnie rzecz biorąc sama dziedzina psychologii badań odnosi się konkretnie do realizacji takich analiz i wprowadzania takich technik, a wręcz pokusić się można o stwierdzenie- takich tajników psychologii pracy, ażeby możliwe było normowanie kontaktów pracowniczy zarówno na linii pracownik- zatrudniający go przełożony, jak także pracownik – pracownik. Musimy także wspomnieć o tym, że chodzi tu o bardzo uniwersalną dziedzinę wiedzy humanistycznej, jaka bazuje zwłaszcza na kształtowaniu relacji na różnych szczeblach. W tym mowa jest o analizie rozmaitych zachowań, postaw, działań, a także konkurencji i rywalizacji między pracownikami.
Artykuł dzięki: