Wpływ psychologii pracy

Wizyta u psychologa w pracy

To, w jaki sposób rozwijała się dziedzina wiedzy zwana psychologią pracy to bardzo ciekawa, ale i długa historia. Przede wszystkim pierwsze techniki a nawet można wyjść ze stwierdzeniem- tajniki psychologii pracy pojawiły się już w okresie działań realizowanych w ramach pierwszej wojny światowej. Było to generalnie bardzo istotne przede wszystkim z tego względu, iż dzięki psychologicznemu testowaniu i analizowaniu środowiska walczących i wstępujących jako nowi rekruci w szeregi żołnierskie ludzi można było od razu dostrzec kto do takiej pracy się nadaje, a kto nie. Czasy, rzeczywistość oraz realia jak i sama sfera oficjalnie dziś prosperującej dziedziny psychologii pracy oczywiście uległy mocnemu przeobrażeniu ale jednak to co było powszechne w czasach wojennych, nadal jest mocno rozpowszechniane po dziś dzień, tylko w nowoczesnym, współczesnym wydaniu. Warto także nadmienić, że psychologia pracy stanowi jeden z nieodzownych elementów psychologii stosowanej. Jest to odniesienie się do wielorakich płaszczyzn czy to organizowania zasobów ludzkich, czy też w dużym stopniu i zarządzania nimi. Nie da się także ukryć, iż psychologia pracy w takim aspekcie bazuje w dużym stopniu na socjologii pracy. Jest zatem ona określana wielokrotnie jako psychologia zawodowa i organizacyjna. Pozwala ona na kształtowanie dobrych relacji wewnątrzpracowniczych, jak również łagodzenie konfliktów i nieporozumień już wynikłych między personelem a zarządzającymi firmą czy też ogólnie między pracownikami.
Artykuł dzięki: